Telefon 42 60 43 43
Åbningstider

Mandag-fredag 7:00 - 16:00

Septiktank – RB Kloak er specialiserede i etablering og vedligeholdelse

Har din bolig ikke adgang til det offentlige kloaknet? Vi etablerer og vedligeholder septiktank, der overholder alle regler.

 

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud. Vi sidder klar til at svare på alle dine spørgsmål.

 

Installering af septiktank i Nordsjælland

20 års erfaring med septiktanke og bundfældningstanke

Godkendt til etablering og reparationer

Opdateret på alle lovkrav

 

Septiktank – hvornår giver det mening?

Hvis din bolig er placeret i et område uden for det offentlige kloaksystem, for eksempel i landzone eller i nogle sommerhusområder, så er septiktank en oplagt mulighed. Dette kaldes for kloakering i det åbne land.

Når septiktanken skal etableres, er der mange regler, der skal overholdes. Dette skal blandt andet forhindre, at du kommer til at forurene grundvandet, som vandværker indvinder. Det er derfor vigtigt, at du får hjælp af en autoriseret og specialiseret kloakmester, der kender lovgivningen og kan rådgive dig, så du får den bedste løsning til din bolig.

Lad os hjælpe dig.

 

Vi sikrer, du overholder reglerne

Når du skal etablere en septiktank, er det vigtigt, du kender de mange regler, som den skal overholde. Anlægget skal håndtere alt spildevandet fra din bolig – dvs. både vandet fra køkkenet, vaskemaskinen, badet og toilettet. Septiktanken må til gengæld ikke håndtere regnvand. Der er også regler for, hvor tæt den må etableres til andre septiktanke.

Det er kun en autoriseret kloakmester, der må etablere eller ændre anlæggene, og der skal altid søges om tilladelse i den kommune, du bor i. Vi udfører alle former for opgaver indenfor kloakering i det åbne land i hele Nordsjælland. Vi sikrer, at alle forhold bliver overvejet, så løsningen er den, der bedst renser spildevandet og overholder gældende lovgivning på området.

Hvordan fungerer en septiktank?

En septiktank er en underjordisk tank, der opsamler alt spildevand fra husstanden og renser det mekanisk. Tanken kaldes også ofte for en bundfældningstank. Den fungerer ved at separere faste stoffer fra væsken, dvs. det organiske stof fra spildevandet, som bundfælder sig i tanken, hvorefter bakterier nedbryder det. Hertil er der det, vi kalder flydeslam, der samler sig i toppen af bundfældningstanken. Det behandlede væske, også kaldet det ”rene vand”, ledes typisk ud igennem et nedsivningsanlæg, der består af drænrør, som er placeret for eksempel ude på en mark væk fra boligen. I RB Kloak anvender vi primært pumpebrønde, som sikrer en god fordeling af det rene vand i nedsivningsanlægget.

Der findes flere forskellige løsninger til kloakering i det åbne land, hvor septiktanken med nedsivningsanlæg er den mest anvendte. Vi vurderer, hvilken løsning der bedst passer til din bolig. Lad os hjælpe dig.

Få løbende tømt din septiktank

Din septiktank er under en kommunal tømningsordning og bliver tømt en gang årligt. Dette er nødvendigt, da den ikke selv kan nedbryde alt det, der fyldes i toilettet eller kommer i afløbet i vasken.

Forsømmer du tømningen, ser vi typisk følgende problemer:

Overløb: Kan forårsage sundhedsrisici og miljøskader.
Tilstoppet sivbrønd: Du risikere, at der kommer slam med ud sammen med det ”rene vand”, som med tiden kan stoppe sivbrønden, der leder væsken ud på marken. Slammet kan også forårsage, at pumpen stopper til.
Lækager: Hvis septiktanken har revner eller huller, kan spildevand sive ud og forurene jorden omkring tanken. Dette er med risiko for dobbelt skade, hvis det er i et område, der ligger for tæt på boligen eller en vandboring.
Ophobning af faste stoffer: Der reducerer tankens effektivitet.
Tilstopning: Husholdningsartikler, der ikke bør skylles ned i toilettet såsom vådservietter eller for eksempel vatpinde, kan tilstoppe systemet.

 

Mulige problemer med din septiktank 

Septiktanke er en effektiv måde til at håndtere spildevand. Der kan dog opstå en række problemer, hvor det vi typisk ser er, at der sker overløb. Dette sker, hvis tankens kapacitet overskrides, eller hvis der er blokeringer i systemet. Vi oplever også, at sivebrønden kan stoppe til. Det sker, hvis der kommer slam med ud sammen med det ”rene vand”. Dette kan med tiden bevirke, at sivebrønden, som leder vandet ud på markerne, stopper til. Slammet kan yderligere forårsage, at pumpen, der sikrer en god fordeling af vandet på markerne, stopper til. 

 

Du kan også risikere, at der opstår revner eller huller i tanken, som kan betyde, at der siver spildevand ud. Dette kan forure jorden i området omkring tanken, som typisk er placeret tættere på din bolig. Hober der sig faste stoffer op i tanken, kan dette også risikere at reducere ydeevnen i tanken. 

 

En god måde at undgå og forebygge problemer med din septiktank er at sikre, at den bliver tømt en gang, som en del af den kommunale tømningsordning. Du kan også bakke op om en velfungerende septiktank, der holder længe, ved at tænke over, hvad du putter i dit afløb i dagligdagen. Du skal for eksempel undgå at smide husholdningsartikler i toilettet såsom vatpinde og vådservietter. Dette har tanken nemlig svært ved at nedbryde. Undgå også at hælde afløbsrens og andre kemikalier direkte ud i dit afløb. Dette kan nemlig skabe ubalance i bakterierne, der nedbryder de organiske stoffer, der bundfælder sig i tanken. 

Oplever du problemer med din septiktank, selv om den bliver tømt regelmæssigt, så kan det være en ide at få den tjekket. Ring og få et uforpligtende tilbud.


Har du brug for hjælp?

Ring og lad os hjælpe dig, så du undgår unødvendigt bøvl og bekymring. 

Se de mange gode anmeldelser på Google

Omdrejningspunktet for RB Kloak er tilfredse kunder. Derfor er vi stolte over, at så mange har valgt at anmelde vores arbejde med alt fra etablering af septiktanke til kloakspuling i hele Nordsjælland.

Andreas Jessen
Andreas Jessen
2023-02-06
God service, og overholdt alle aftaler.
Claus Pedersen
Claus Pedersen
2022-10-07
Ronnie og hele hans team har fuldstændigt styr på både rådgivning, kvalitet af materialer og udførsel af arbejdet. - De overholder tidsplan, og er altid til at få fat på. - Stærkt arbejde, og en kæmpe stor anbefaling herfra.
Kim Madsen
Kim Madsen
2022-04-25
Jeg har bedt om et tilbud fra Ronnie. Jeg må sige, at han er super professionel. Noget af det man kan savne nu om dage. Han er virkelig stolt af sit arbejde, og er 100% dedikeret. Varm anbefaling.
Amalie Hempel Sparsø
Amalie Hempel Sparsø
2022-04-06
Ronnie (RB kloak) har arbejdet hos os et godt stykke tid, med omfangsdræn, dræn under huset, kloak mm. Arbejdet er flot udført, Ronnie er altid til at få fat i og top tjekket. Kæmpe anbefaling herfra.
Mads Houe
Mads Houe
2022-03-17
Varme anbefalinger herfra. Holder aftaler, højt fagligt niveau, fixer det aftalte, hurtig udrykning, gode folk. Tommel op!
Peter U Borchert Hansen
Peter U Borchert Hansen
2021-12-26
Super godt udført arbejdet stoppet køkkenvask d 24/12-2021 Kom hurtigt efter vi har ringet . Kan stærkt anbefalede dette firma
Kasper Christensen
Kasper Christensen
2021-05-22
Tak for det fine stykke arbejde, og at i kom så hurtigt. Vi kan varmt anbefale RB Kloak!
Jesper Linders
Jesper Linders
2021-04-09
Jeg har sideløbende med mit eget arbejde som elektriker arbejdet sammen med RB klaok op til flere gange. Jeg har til dato ikke oplevet et firma der går så meget op i faglig stolt og punktlighed.
Steven B. O.
Steven B. O.
2020-11-23
Hurtig og god service. Fjernede en tilstoppet kloak og sikrede at de andre kloakrør på huset blev renset igennem nu hvor han var her.

RB Kloak er båret af dedikerede mennesker 

I 2017 etablerede Ronnie Borchert RB Kloak i Lynge. Virksomheden drives i dag på baggrund af 20 års erfaring med kloakbranchen og på et fundament gennemsyret af værdier som pålidelig, høj kvalitet, punktlighed og gennemsigtighed.

 

Alle medarbejdere er veluddannede og tager løbende kurser både inden for produktkendskab og teknik. RB Kloak har hertil fokus på løbende at opgradere maskiner og teknik, så problemerne altid løses på den mest optimale måde til glæde for dig.

 

Sådan passer du bedst på din septiktank

Når spildevandet fra din bolig renses i en septiktank, er det vigtigt, at du tænker over, hvad du putter i toilettet og hælder i dit afløb.

 

Her får du vores tre bedste råd:

  1. For at skåne din septiktank skal du kun putte det i dit toilet og afløb, som det er beregnet til. Det betyder for eksempel, at du ikke skal smide skumklude, vatpinde, vådservietter eller lignende i dit toilet. Du skal også tænke over, hvor meget toiletpapir, du putter i.
  2. Selv om der er pres på i køkkenet, skal du ikke tage den lette løsning og hælde for eksempel fedtet fra juleanden eller olie i afløbet. Det er nemlig noget af det der oftest forårsager forstoppelser i din ledning/tanken. Hæld det i stedet i en pose og smid det i skraldespanden.
  3. Det er vigtigt ikke at hælde kemikalier i afløbet. Afløbsrens er nok go, og rengøringsmidler og andre kemikalier skal du også helst undgå. Det kan nemlig dræbe bakterierne i septiktanken, der hjælper med at nedbryde affaldet. Det er også skadeligt for miljøet, da det følger med vandet ud.

 

20 års erfaring med septiktanke

Når vi etablerer eller reparerer septiktanke, sker det på baggrund af 20 års erfaring på området. Vi kan derfor hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning til håndteringen af dit spildevand i det åbne land.

 

Lad os rådgive og hjælpe dig, så du får den rigtige løsning.

FAQ

Nogle af de spørgsmål vi oftest får, har vi samlet her:

 

Er du usikker på, om din ejendom har en septiktank?
Det er vigtigt at vide, om der er en septiktank på din grund, da der er behov for regelmæssig vedligeholdelse og tømning for at forhindre overløb, lugtgener og andre problemer.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom har en septiktank, kan du tjekke ejendommens byggetegninger eller de registrerede ejendomsoplysninger. Du kan også kigge efter store dæksler eller kupler i haven, som kan være adgangspunkter til septiktanken.

 

Mit toilet er stoppet, hvad gør jeg?

Start altid med at tjekke din brønd. Her kan du løfte brønddækslet af og se, hvordan din kloak ser ud. Når du løfter brønddækslet, og indholdet ligner ”karamel-suppe”, så kan du være ret sikker på, at din brønd er stoppet. ”Suppen” består hovedsageligt af en masse sammenpresset toiletpapir.

 

Hvorfor lugter det fra min kloak?

Hvis din kloak lugter, så kan det være et tegn på, at kloakken er stoppet, eller at vandlåsen er defekt. Det kan også være, at den er udtørret.

 

Hvordan finder jeg min brønd?

Dækslet til din brønd er placeret på din grund. Ofte ligger det foran dit hus eller ude ved vejen. Du kan også kigge efter en tegning af din grund på en af de offentlige, tilgængelige hjemmesider. Er det helt umuligt at lokalisere din brønd, kan vi komme og køre TV-inspektion fra toilettet eller gulvafløbet. På den måde kan vi lokalisere brønden med vores udstyr.

 

Hvordan ser en stoppet brønd ud?

Vi plejer at sige, at hvis det du kan se nede i din brønd, ligner en ”karamel-suppe”, så kan du være ret sikker på, at din brønd er stoppet. ”Suppen” består hovedsageligt af en masse sammenpresset toiletpapir.

 

Hvordan håndterer I et stoppet toilet?

9 ud af 10 gange kan vi løse problemet med det samme. Det gør vi ved at spule dine kloakrør, så vi fjerner fedt og andet skidt, der har sat sig fast og blokerer. Hvis vi oplever udfordringer, når vi spuler, fx at spuleslangen møder modstand, så vil vi også foreslå en TV-inspektion. Her filmer vi indvendigt for at sikre, at der ikke er fx brud, rødder eller lign, der kan forsage rotter på din grund.

 

Hvad indebærer en kloakspuling?

Hvis din håndvask eller dit toilet er stoppet, eller bare lugter fælt, så gennemfører vi en spuling af dine rør. Vi spuler fra din køkkenvask eller fra spulebrønden foran dit hus eller ude ved vejen.

 

Jeg har set en rotte, hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du først og fremmest får anmeldt det til din kommune – både hvis du har set en rotte, og hvis der er tegn på, at der har været en rotte på din grund.

 

Herefter er det en god ide at forebygge, at du får rotter indenfor. Har du ikke en rottespærre, vil vi anbefale, at du får installeret det. Rotterne søger indenfor særligt i efteråret, hvor temperaturen falder.

 

Tjek på din kommunes hjemmeside, hvor du skal anmelde rotter.

Sådan hjælper vi dig døgnet rundt

Vi kender til alle de problemer, du kan opleve med din kloak. Derfor kan vi ofte allerede i telefonen vurdere, hvad vi skal gøre for at løse problemet.

For at du kan danne dig et overblik, så får du altid først et uforpligtende tilbud og en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi vil løse opgaven for dig – uanset om det drejer sig om spuling af din kloak, tv-inspektion eller opsætning af rottespærre.

Det er vigtigt for os, at du oplever tilbuddet som gennemskueligt, og at du får svar på alle dine spørgsmål, så du ved, hvad du kan forvente.

Bliv kontaktet hurtigst muligt

Kontakt
Navn
Navn
Fornavn
Efternavn