Telefon 42 60 43 43
Åbningstider

Mandag-fredag 7:00 - 16:00

KLOAKERING I DET ÅBNE LAND

Ligger din ejendom uden for det offentligt kloaksystem?

Det åbne land er betegnelsen for områder, der ikke er kloakerede. Nogle ejendomme ligger udenfor det offentligt kloaksystem. Disse kloaksystemer findes oftest ude på landet, samt i visse sommerhusområder.

Typisk har ejendomme i det åbne land i dag mekanisk rensning i form af en bundfældningstank med enten nedsivningsanlæg eller minirensningsanlæg, hvor en del af det organiske stof fra husspildevandet bundfældes, hvorefter resten af vandet ledes bort – ofte direkte ud i drænrør eller vandløb.

Der kan være flere grunde til, at bundfældningstanken alene ikke længere er tilstrækkelig rensning af husspildevandet i det åbne land. Det er omfattende opgave at udføre, da en række krav skal overholdes. RB Kloak sikrer tilslutning til offentlig kloak og en forbedret spildevandsrensning således at alle forhold er overvejet nøje, ud fra gældende lovgivning på området.

RB Kloak udfører alle former opgaver indenfor kloakering i det åbne land i hele Nordsjælland.

Har du akut brug for hjælp?

Ring til os på