Telefon 42 60 43 43
Åbningstider

Mandag-fredag 7:00 - 16:00

ROTTESPÆRRE

Har du rotter? Så undgå rotter i hjemmet med rottespærre.

Rotter er et stigende problem i Danmark og kan forårsage store materielle skade og bære farlige smitsomme sygdomme. De lever normalt i kloakken, og hvis du vil undgå, at rotterne får frit lejde på din grund, er det bedste våben at tætne kloakkerne. Med en rottespærre installeret i kloakken kan du holde rotterne ude af dit hus. Rotteproblemer stammer oftest fra kloakken. Når rotterne trænger ind i dit hus, kan de være årsag til ubehagelige lugtgener og skader på blandt andet rør og stikledninger.

En rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til en hovedkloak. Ideen er at spærre rotternes vej fra det store kloaknet til det lokale kloaknet under din grund. RB Kloak sikrer at der vælges en gennemtestet og VA godkendt løsning. Rottespærre må kun monteres samt services af et autoriseret kloakmesterfirma. Servicering er forventeligt en gang årligt, da man ellers kan opleve forstoppelse.

RB Kloak opsætter alle former for rottespærrer i hele Nordsjælland.

Har du akut brug for hjælp?

Ring til os på